Axcent - Adults

it's the economy, stupid!

Month: December 2014

AXCENT STAAKT MEE

15 DECEMBER 2014: AXCENT STAAKT MEE

All men recognize the right of revolution; that is, the right to refuse allegiance to, and to resist, the government, when its tyranny or its inefficiency are great and unendurable. (H.D. Thoreau, Civil Disobedience, 1849)

As soon as you say the topic is civil disobedience, you are saying our problem is civil disobedience. That is not our problem…. Our problem is civil obedience. Our problem is the numbers of people all over the world who have obeyed the dictates of the leaders of their government and have gone to war, and millions have been killed because of this obedience (…) Our problem is that people are obedient all over the world, in the face of poverty and starvation and stupidity, and war and cruelty. Our problem is that people are obedient while the jails are full of petty thieves, and all the while the grand thieves are running the country. That’s our problem. (Howard Zinn)

 Axcent staakt mee. Axcent zegt neen. “Neen” is een aanloop naar “ja”. Maar wie niet op tijd en stond neen zegt, die zijn “ja” is van twijfelachtig allooi.

Vandaar:

  • Neen aan de systematische verdachtmaking van solidariteit!
  • Neen aan de afbraak van onze moeizaam afgedwongen sociale bescherming!
  • Neen aan groeiende ongelijkheid, machtsaccumulatie, sociaal-economisch darwinisme!
  • Neen aan de jacht op werklozen, jongeren, steuntrekkers, sans-papiers, daklozen, armen en andere weer- en rechtelozen!

Axcent is geen syndicale organisatie en behartigt geen particuliere belangen van wie dan ook. Door mee te staken behartigt Axcent zijn eigen belang. Zo eenvoudig is het. Religie en levensovertuiging, Axcents core business, vinden onmogelijk hun plaats in een samenleving die dwangmatig is gefixeerd op winst, economische groei en consumptie ten koste van droom, geloof en hoop.

Staken is méér dan het werk neerleggen tegen onrechtvaardige werkgevers en een overheid die hen in bescherming neemt. Dat is het óók. Maar het is soms meer. Veel mensen zijn het vergeten, maar in het verleden maakten stakingen deel uit van een brede sociale beweging die de vorm aannam van burgerlijke ongehoorzaamheid. Denk aan de stakingen in het Polen van Lech Walesa tegen het Ijzeren Gordijn of in het diepe zuiden van de Verenigde Staten waar zwarten onder het leidersschap van Martin Luther King in het verzet gingen tegen de segregatie.

Vandaag hangt er boven Europa een nieuw ijzeren gordijn. Het steekt, het verstikt, het verdeelt, het verdrijft.

Axcent zegt neen.

 

Résistances. Alternatives interconvictionnelles au néo-libéralisme

Comment ça, pas d’alternatives à l’obsession déshumanisante du gain, du produit national brut et de la consommation? Pas d’alternatives aux inégalités criantes? 

Des personnes de convictions  différentes disent le contraire!

Écoutons leur histoire personnelle, ce 4 décembre à 20h.

 
Hoezo, geen alternatief voor de mensonterende idee-fixe van winst, bruto nationaal produkt en consumptie? Geen alternatief voor de schreeuwende ongelijkheid?

Mensen met een verschillende levensbeschouwelijke achtergrond weten wel anders!

Hun persoonlijk levensverhaal spreekt boekdelen, op 4 december om 20u.

(In het Frans)

 

How’s that? No alternative to the degrading obsession for profits, gross national product and consumption? No alternative to the blatant inequalities?

Persons of different beliefs say otherwise!

Their life stories speak volumes. Let’s learn from them, on December 4 at 8 pm.

(In French)

 

Introduction
Folder_'Résistances'_JPG

© 2018 Axcent – Adults

Theme by Anders NorenUp ↑